महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ देशात अग्रेसर आहे, सहकारी संस्थांची संख्या व व्यवहार वाढले आहेत.संस्थेची स्थापना १९२७ साली अहमदनगर येथे झाली. सृजनात्मक उद्देश व सकारात्मक उद्दिष्टपूर्तीचा ध्यास घेऊन आजपर्यंत संस्थेतील प्रत्येक सदस्याने काम केले, त्यामुळेच संस्था आज यशाचे शिखर गाठत आहे. अहमदनगर जिल्हा परिषद सर्व्हन्टस को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि.अहमदनगर ही महाराष्ट्रातील अग्रगण्य सोसायटी म्हणुन ओळखली जाते. नेहमी आमच्या प्रिय आणि प्रतिष्ठीत सदस्यांना अचूक सेवा देण्या साठी तत्पर आहोत. आपल्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आम्हे नेहमी आपल्या सेवेत हजार आहोत. तरी आम्ही आपणास विनंती करतो कि आमच्या वर आपला विश्वास दाखवून आम्हाला आपली सेवा करण्याची संधी द्यावी. आम्ही वचनबद्ध आहोत कि, आम्ही आपणांस सर्वोत्तम सेवा देण्याची आमच्या पातळीवर पूर्ण प्रयत्न करू तरी आपल्या सेवेची आम्हाला संधी द्यावी. तुमचे भविष्य यशस्वी करण्यासाठी आम्ही सर्व सहकारी आपल्या प्रेमळ सहकार्याची साथ बघत आहोत.

कार्यक्षेत्र

संस्थेचे कार्यक्षेत्र हे अहमदनगर जिल्हा असून जिल्हा परिषदेच्या वर्ग ३ व वर्ग ४ कर्मचाऱ्यापुरते मर्यादित आहे.

ISO 9001:2015

अहमदनगर जिल्हा परिषद सर्व्हन्टस को- ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि हि ISO मानांकन प्राप्त सोसायटी आहे.

उद्देश

सभासदांना काटकसर, स्वावलंबन व सहकाराचा प्रसार करण्यास प्रोत्साहन देणे.

विमा योजना

१० लाखाची सभासद अपघात विमा योजना

कन्यादान योजना

सभासदांच्या मुलींच्या लग्नासाठी रु. ५०००/- कन्यादान योजना

ऑनलाईन सेवा

सभासदांना ऑनलाईन कर्ज मागणी आणि व्याजाची रक्कम भरता येते

शैक्षणिक व तातडीचे कर्ज

ऑनलाईन अर्ज करा आणि कर्जाची रक्कम थेट खात्यावर मिळवा.

ऑनलाईन पेयमेन्ट

खालील बटनावर क्लिक करून तुम्हाला ऑनलाईन रक्कम भरता येईल.

SCAN & PAY

UPI ID : [email protected]

थकबाकीदार


खाते क्रमांक-३८५६
थकबाकीदाराचे नाव- निलेश गोविंद मेढे
एकूण रुपये येणे-३११८७० /

खाते क्रमांक-३८९०
थकबाकीदाराचे नाव- दत्तात्रय त्रिंबक म्हस्के
एकूण रुपये येणे-२५३३९४ /

खाते क्रमांक-३०९६
थकबाकीदाराचे नाव- सूवर्णलता सूधाकर जाधव
एकूण रुपये येणे-४७६८८४/

खाते क्रमांक-३७६४
थकबाकीदाराचे नाव- भास्कर अण्णासाहेब जगदाळे
एकूण रुपये येणे-२५०१७० /

खाते क्रमांक-१३०७
थकबाकीदाराचे नाव- मॅन्युअल मार्क्स दिवे
एकूण रुपये येणे-११३६४८ /

खाते क्रमांक-३५२१
थकबाकीदाराचे नाव- विकास विठठल मोहिते
एकूण रुपये येणे-१३८५०३ /

खाते क्रमांक-३५१७
थकबाकीदाराचे नाव- खंडेराव हरीभाऊ राऊत
एकूण रुपये येणे-१०६०४५ /

खाते क्रमांक-३५११
थकबाकीदाराचे नाव- गोवर्धन गोविंद हाके
एकूण रुपये येणे-१५४४७४ /

खाते क्रमांक-३५१६
थकबाकीदाराचे नाव- संजय संभाजी पोळ
एकूण रुपये येणे-१२८७१३ /

खाते क्रमांक-३५०३
थकबाकीदाराचे नाव-संजय रामभाऊ वाघचौरे
एकूण रुपये येणे-६९५१० /

खाते क्रमांक-३४६९
थकबाकीदाराचे नाव- विजय भाऊसाहेब भोर
एकूण रुपये येणे-१३३१७४ /

खाते क्रमांक-३४६५
थकबाकीदाराचे नाव- आनंद पंडितराव घोरपडे
एकूण रुपये येणे-१५७५९३ /

खाते क्रमांक-३५०२
थकबाकीदाराचे नाव- दिलीप महादेव जरे
एकूण रुपये येणे-१००२४४ /

खाते क्रमांक-३५२७
थकबाकीदाराचे नाव- सचिन दगडु गव्हाणे
एकूण रुपये येणे-१७५३९ /

खाते क्रमांक-३५२४
थकबाकीदाराचे नाव- निलेश निळकंठ पाटील
एकूण रुपये येणे-१०८६५६ /

खाते क्रमांक-३५२२
थकबाकीदाराचे नाव- नितीन छोटु जोशी
एकूण रुपये येणे-१२०८५८ /

खाते क्रमांक-३५२६
थकबाकीदाराचे नाव- सतिश भानुदास घनवट
एकूण रुपये येणे-१३८८८३ /

खाते क्रमांक-३५२३
थकबाकीदाराचे नाव- संजय सुमंतराव जाधव
एकूण रुपये येणे-१३०७६१ /

खाते क्रमांक-४२४४
थकबाकीदाराचे नाव- यशवंत्त कुंडलिक माने
एकूण रुपये येणे-४१८६४२ /

खाते क्रमांक-३३४४
थकबाकीदाराचे नाव- संदीप कमलाकर शेळके
एकूण रुपये येणे-१३६७९६ /

खाते क्रमांक-४५८३
थकबाकीदाराचे नाव- संतोष दिनकर भोर
एकूण रुपये येणे-३०५७४७ /

खाते क्रमांक-२५०८
थकबाकीदाराचे नाव-प्रेमलता लिंबाजी गावडे
एकूण रुपये येणे-४६७५०० /

चेअरमन श्री. संजय सुदाम कडूस व व्हाईस चेअरमन श्री.भाऊसाहेब सोन्याबापु चांदणे यांचा सत्कार करताना संचालक मंडळ व कर्मचारी वृंद

स्टेट बँक ऑफ इंडिया

अहमदनगर जिल्हा परिषद सर्व्हन्टस को- ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि.अहमदनगर या नावाने धनादेश भरावा
Acc No-32914867616
IFSC Code-SBIN0000303
BRANCH :- MAIN BRANCH, AHMEDNAGAR.
ACCOUNT TYPE :- CURRENT

रक्कम online transfer करायची असल्यास वरील संस्थेच्या खात्यात पाठवू शकता.
संपर्क-9421588788,लोखंडे पी.एम.
OR

अ.नगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ली.

Acc No- 027713095000001
IFSC Code-AHDC0000277
MICR Code-414885010
Account Name - A.nagar Zilha Parishad Servants Co Op Credit Society LTS, A.nagar
Branch- Zilha Parishad
संस्थेच्या या खात्यात ADCC BANK to ADCC ONLINE रक्कम जमा करता येते .
ADCC BANK PHONE NO-0241-2416521
• सभासादाची अपघात विमा पोलीसी रु.५,००,००० /- (पाच लाख), अपघातातील मृत्यू झाल्यास रु.५,००,०००/-(पाच लाख), अपघातामुळे कायमचे पूर्ण अपंगत्व आल्यास रु.५,००,०००/-, अपघातामुळे शरीराचे दोन अवयव कायमस्वरूपी निकामी झाल्यास (उदा.हात,पाय,डोळे.)रु.५,००,०००/- , अपघातामुळे शरीरीचा एक अवयव कायमस्वरूपी निकामी झाल्यास (उदा.हात,पाय,डोळे.)रु.२ ,००,००० /-